กุ้ยหลิน (Guilin) ดินแดนแห่งน้ำและภูเขา

 กุ้ยหลิน (Guilin) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับ มณฑลยูนนาน มีพรมแดนติดกับมณฑลกุ้ยโจวทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน มณฑลกวางตุ้งตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับอ่าวตังเกี๋ยทางทิศใต้ และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามมาช้านาน กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจีน แม่น้ำหลี่ตัดผ่านหุบเขาที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเมืองนี้จะมาล่องเรือชมความงามของหุบเขาระหว่างทาง พร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมที่ชาวจีนรู้จักกันในนาม “ เมืองสวรรค์บนดิน ” หรือ “ซีไว เถาหยวน” ภูมิศาสตร์ของกุ้ยหลิน พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ แอ่งน้ำ และทิวเขาขนาดเล็กที่คดเคี้ยวต่อเนื่องกัน เทือกเขาที่สำคัญคือ Damingshan Mountain และ Dayaoshan อีกทั้งยังมีโซนหินปูนปกคลุมพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีถ้ำหินปูนมากมาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16.5 – 20.5 องศาเซลเซียส เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม ทั้งภูเขา สายน้ำ (Lifloden) เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ว่ากันว่าจิตรกรที่ไม่เคยไปกุ้ยหลินจะไม่สามารถวาดภาพภูเขาที่สวยงามได้   รวมที่เที่ยวใน กุ้ยหลิน (Guilin) สวรรค์แห่งธรรมชาติที่เราเอื้อมถึง    กุ้ยหลิน (Guilin) ​​เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำที่มีธรรมชาติสวยงามราวกับสรวงสวรรค์ […]