บทความ

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เรากำลังพูดถึง สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กำแพงเมืองจีนเป็นภาพในจินตนาการของใครหลายคน คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บ เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้เพราะการทำงานหนัก แต่แท้จริงแล้วกำแพงเมืองจีนได้รับการสร้างและซ่อมแซมมาหลายชั่วอายุคนทั้งก่อนและหลัง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นครั้งแรก… Chunqiu-Zhanguo

อ่านเพิ่มเติม

กุ้ยหลิน (Guilin) ดินแดนแห่งน้ำและภูเขา

 กุ้ยหลิน (Guilin) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับ มณฑลยูนนาน มีพรมแดนติดกับมณฑลกุ้ยโจวทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน

อ่านเพิ่มเติม